Bus Routes

BR1 - Brampton to Carlisle
Tuesday & Friday

View Timetable View Fares

BR3 - Brampton Circle
Wednesday

View Timetable View Fares

BR2 - Laversdale to Carlisle via Hethersgill
Thursday

View Timetable View Fares

Use your NoWcard on the
Border Rambler Bus